'Meer achter de dijken'

Het Hollandse Plassengebied heeft een indrukwekkende historie en het is een bijzondere ervaring hier te varen, te fietsen, te wandelen of op een andere wijze te recreëren. De Hollandse Plassen, het meest waterrijke stuk Holland tussen de grote steden. Een landschap, niet ontstaan maar ontworpen. Een gebied dat zichzelf door de eeuwen heen telkens weer opnieuw heeft uitgevonden. Met een prominente rol voor het water. Als bron voor de bevloeiing van onze akkers, als netwerk van de vele handelsroutes tussen stad en land, als verdedigingslinie, als bron voor visserij en… een plek om naar weg te trekken vanaf het drukke vaste land.

Ons land ontstond letterlijk en figuurlijk uit water. We vochten ertegen en leefden ervan. Het trok mensen van verre, die dit stukje Nederland maakten tot het kloppende hart van de wereld. Een stuk puur Hollandse waterhistorie. Terug te vinden in onze landschapsinrichting, infrastructuur, bedrijvigheid, recreatiefaciliteiten en -activiteiten, evenementen en watersport. Eigenzinnig vormgegeven door vindingrijke mensen en ontsloten via de vele waterwegen. Een eigenwijs stukje wereld onder de zeespiegel, bol van activiteiten met een rijke ontstaansgeschiedenis. Je ontdekt keer op keer meer ‘Holland’ achter onze dijken!

 
What do you want to do ?
New mail

Meest molenrijke gebied

{alt_text}

Onze landmarks zijn onze molens. De Hollandse Plassen is het meest molenrijke gebied van Nederland. Ze vertellen het verhaal van de ontginning en vervullen hun hedengdaagse rol voor onze droge voeten nog altijd met verve. 

Alles over onze molens