Project merkidentiteit en marketing

De marketing roadmap is het merk Hollandse Plassen vertaald naar de wenselijke groei van aanbod, bereikbaarheid en promotie. Onder leiding van Kamer van Koophandel Den Haag en Amsterdam, Arcadis en Bureau Bolwerk, hebben ondernemers gewerkt aan de merkidentiteit en marketingstrategie voor de Hollandse Plassen. De roadmap is een weergave van hun ideeën, geredeneerd vanuit de wensen van de bezoeker. Enerzijds vormt het een routekaart voor alle lokale bedrijven en overheden, anderzijds ondersteunt het OPHP met het binden van grotere stakeholders en andere belanghebbende partijen. Wij hopen dat u de marketing roadmap gebruikt als inspiratiebron voor de doorontwikkeling van uw activiteiten.

Marketing roadmap voor de Hollandse plassen from Bureau Bolwerk

 

 

Marketing roadmap voor de Hollandse plassen from Bureau Bolwerk